مفهوم فن آوري اطلاعات و ارتباطات(ITC 12 ص)

مطالب دیگر:
📗تحقیق در مورد هجرت و نقش آن در پیدایش و تداوم تمدن ها 15 ص 📗تحقیق در مورد نگرش و سيستم يكپارچة هزينه يابي بر مبناي فعاليت 📗تحقیق در مورد نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران 📗تحقیق در مورد نگرشي نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز 52 ص 📗تحقیق در مورد هنرهاي تجسمي عناصر بصري ( نقطه، خط، سطح و حجم) نقطه 📗تحقیق در مورد هنرهاي تجسمي 📗تحقیق در مورد واشر تخت 📗تحقیق در مورد هنر مجسمه سازی در یونان 72 ص 📗تحقیق در مورد ورزش در دوران بارداری 📗تحقیق در مورد واحد الفین 📗تحقیق در مورد ويژگيها و روشهاي آزمون رنگ آستري برپايه كرومات روي و اكسيد آهن براي مصارف روي در و پنجره‌هاي فلزي 📗تحقیق در مورد پانكريشن در ایران 📗تحقیق در مورد وصیت چمران 📗تحقیق در مورد پرخاشگری در نوجوانان 📗تحقیق در مورد پروانه برگخوار سفید امریکایی افت جدی و خطرناک باغ ها و جنگلهای ایران (Recovered) 7 ص 📗تحقیق در مورد وصیت نامه سیاسی الهی امام 📗تحقیق در مورد پرتونگاري ويژگيهاي پرتو X 📗تحقیق در مورد پروتکل ها و DNS 📗تحقیق در مورد پمپ روغن 20ص 📗تحقیق در مورد پسماندهاي شهري
مفهوم فن آوری اطلاعات و ارتباطات|1937446|gef
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مفهوم فن آوري اطلاعات و ارتباطات(ITC 12 ص) می باشد.

مفهوم فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) چيست؟
فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) وسيله اي براي ذخيره سازي، پردازش و ارائه اطلاعات است كه به صورت الكترونيكي و مبتني بر تعدادي رسانه مي باشد. كامپيوترها وآلات ميكروالكترونيك همه روزه به اشكال متنوعي دروسايل، به كاربرده مي شوند. با اين حال انواع فن آوري دخيل در تعليم و تربيت بر انتقال محتوا و اطلاعات به منظور پشتيباني فرآيندهاي رسمي يادگيري متمركز هستند.
عمدتاً استفاده از ICT براستفادة آن در كامپيوترها خلاصه مي شود.البته هميشه اينطور نيست و اكنون بسياري از آنها توانايي چند رسانه اي دارند و سخت افزارو نرم افزارهاي مرتبط را به كار مي گيرند. سخت افزار شامل قطعات جانبي از قبيل چاپگرها، دستگاهDVD و اسكنرها مي باشد، در حاليكه نرم افزار شامل مجموعه هايي است كه ويرايش، واژه پردازي، كارهاي گرافيكي، بانكهاي اطلاعاتي و ارائه كنفرانسها را آسان مي كنند. از بعد ارتباطي، ICT ارتباط شبكه اي كامپيوترها را فراهم مي كندكه خود امكان دسترسي به دامنه وسيعي از نرم افزارها و اطلاعات را افزايش مي دهد و همچنين ارتباط در محدوده سازمانها و دسترسي به اينترنت و ايميل(پست الكترونيكي) را مهيا مي سازد. اينترنت همچنين در سازوكارهاي ديگري همچون تلويزيون ديجيتالي، تلفنهاو بازيهاي اينترنتي قابل دستيابي است.

چرا ICT براي كودكان مهم است ؟
ICT نقشي روزافزون در زندگي مردم ايفا كرده است و دولتها هدف « دسترسي جهاني» به اينترنت را تا سال 2005 تدوين كرده اند. اين خود جنبه اي از تعليم و تربيت براي سن پس از 16 سالگي است و مدارسي برنامه ريزي شده اند كه تا آخر 2005 به اينترنت دسترسي داشته باشند. ICT همچنين درحال تبديل به جنبه اي مهم در بخش اشتغال است و ابزاري براي مشاركت شهروندان در ارايه خدمات بيشتر و بيشتر، به نحويكه محصولات و خدمات توسط واسطه هاي الكترونيكي قابل دسترسي مي شوند.
كودكان احتمالاً بيم و ترس كمتري از اينترنت دارند تا بزرگسالان، و بدين ترتيب مي توانند سريعتر با نحوة بهره برداري از فن آوري تطابق بيابند. بنابراين‌اگر اينترنت به خوبي مديريت بشود، مي تواند ابزار مناسب و جذابي براي آموزش و يادگيري باشد.


چرا ICT در مدارس استفاده مي شود؟
مدارس از ICT استفاده مي كنند تا بعد جديدي را به فرآيند يادگيري بيافزايند و همچنين باعث افزايش ارتباط ميان خانه و مدرسه بشوند.
بعضي مدارس از سايت اينترنتي خودشان استفاده مي كنند تا منابع